Renovering av Hissar

MÅNDAG DEN 31 AUGUSTI KOMMER ARBETET MED BYTE AV HISSAR DRA IGÅNG.
UNDER DESSA VECKOR KOMMER INTE HISSEN ATT KUNNA ANVÄNDAS.

 • Vecka 36 påbörjas byte av hissen på Gästrikegatan 10, arbetet beräknas vara färdigt vecka 39.
 • Vecka 40 påbörjas byte av hissen på Gästrikegatan 12, arbetet beräknas vara färdigt under vecka 43.

Under denna tid kommer stolar att finnas uppställda på varje våningsplan för de som behöver vila mellan våningarna.

Vi ber Er som har ställt vagnar, sparkcyklar m.m. utanför era dörrar att ta bort dessa för att underlätta för alla att komma fram.

Har du några frågor kontakta gärna styrelsen.

Ansvarig på Hissgruppen
Tommy Järlemo
Tel: 0708-21 33 07


Viktig Information

Anticimex har varit hos oss med anledning av att det har förekommit råttor på innegården. De har satt ut fyra fällor på innergården varav en står mot grannhuset vid 10:ans utgång, en mellan småbodarna, en bakom grillen och en vid Axelsons reservutgång.

Ni som har små barn eller hundar måste vara observanta på att de inte kommer i kontakt med fällorna eftersom fällorna är ”laddade” med en form av råttgift som ser ut som en blågrönaktig tvål.

Med vänlig hälsning
Styrelsen


Kallelse Extra Föreningsstämma

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian 26 till extra föreningsstämma.

Datum: Torsdagen den 10 september
Tid: 19.00-20.30
Plats: Gästrikegatan 10, 1 tr i före detta Lilla Ängelens lokaler.

Eftersom lokalen är omöblerad, måste egen stol tas med om ni inte har möjlighet att stå under mötet.

DAGORDNING

 1. Stämman öppnas
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet samt val av rösträknare
 6. Fråga om kallelsen behörigen skett enligt stadgarna
 7. Godkännande av röstlängd
 8. Genomgång av, till stämman, utskickat beslutsunderlag för ombildning av lokal som hyrts ut till Lilla Ängeln (10:an, 1 tr, 4 rok) till bostad.
 9. Stämman beslutar om ombildning av lokal till bostad samt ändring av andelstal
 10. Övrigt
 11. Stämman avslutas

Tillsammans med denna kallelse får du även beslutsunderlag för ombildning av lokal. Ni kan även hitta den via Beslutsunderlag.
Kan du inte delta på extrastämman är det viktigt att du lämnar en Förhandsröst Ombildning med din röst i föreningens brevlåda på Gästrikegatan 12 senast 16.00 samma dag (10 september).

Vill du överlåta din röst till annan person så ska den personen ha med sig din fullmakt till stämman.
Ladda ner Fullmakt för att fylla i om behovet finns. Väljer du inte att göra detta anses du ha förverkat din rätt att påverka beslutet.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Kamelian 26