Styrelsen

styrelsen@kamelian.se

Styrelseledamöter i Brf Kamelian 26

Maria Zellén
 • Ordförande
 • Information
 • Kommunikation
Henrik Riihijärvi
 • Vice Ordförande
 • Hemsida
 • IT/Teknik
 • Nycklar/Passersystem
Marie Källström
 • Medlemskontakter
 • Grannsamverkan
 • Vinden
Kjell Mårtensson
 • Projektsamordning
 • Driftsfrågor
Olle Henning
 • Ekonomi & Avtal
Louise Kelly
 • Nycklar
 • Fastighetsskötsel
 • Driftsfrågor
Evelyn Blomgren
 • Projektsamordning
Karin Ericsson
 • Ekonomi, Andreperson
 • Sekreterare
Alice Ranglén
 • Övrigt
Malin Kan
 • Övrigt