Styrelsen

styrelsen@kamelian.se

Styrelseledamöter i Brf Kamelian 26

Maria Zellén
Tel: 070-583 48 09
 • Ordförande
 • Information
 • Kommunikation
Benny Karlsson
Tel: 076-882 42 04
 • Vice Ordförande
 • Information
 • kommunikation
Marie Källström
Tel: 070-327 24 30
 • Medlemskontakter
 • Grannsamverkan
 • Vinden
Kjell Mårtensson
Tel: 070-539 72 35
 • Projektsamordning
 • Driftsfrågor
Lena Jonason
Tel: 070-209 31 83 
 • Ekonomi & Avtal
Louise Kelly
Tel: 070-886 47 77
 • Nycklar
 • Fastighetsskötsel
 • Driftsfrågor
Karin Ericsson
Tel: 070-232 55 29
 • Andreperson ekonomi
 • Sekreterare
Evelyn Blomgren
Tel: 076-135 43 66
 • Projektsamordning
Teimur Saleh
Tel: 070-774 88 22
 • Hemsida