Kallelse till extra föreningsstämma

2013-05-23

ExtrastämmaHärmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian 26 till extra föreningsstämma.

DATUM: MÅNDAGEN DEN 3 JUNI
TID: 19.00
PLATS: AXELSONS LOKAL, GÄSTRIKEGATAN 10

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet samt val av rösträknare
 6. Fråga om kallelsen behörigen skett enligt stadgarna
 7. Godkännande av röstlängd
 8. Genomgång av, till stämman, utskickat beslutsunderlag för stambyte i fastigheten.
  1. Lars Sandberg från ÅF finns på plats för att besvara frågor.
 9. Stämman beslutar om vi ska gå vidare med stambyte
 10. Stämman avslutas

Kan du inte delta på extrastämman är det viktigt att du lämnar din fullmakt med din röst i föreningens
brevlåda på Gästrikegatan 12 senast 16.00 samma dag (3 Juni). Vill du överlåta din röst till annan person
så ska den personen ha med sig din fullmakt till stämman.
Har man inte gjort det anses man ha förverkat sin rätt att påverka beslutet.

Dokument att ladda ner

För att läsa dokumenten så behöver ni Adobe Reader.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Kamelian 26


Ny styrelse

2013-05-14

Idag har Brf Kamelian haft sin årstämma, där det bl.a valdes en styrelse och styrelsesuppleanter.

Vilka dessa personer är, kan ni som vanlig se under länken Styrelsen.

nystyrelse2013

Då vi har ett antal stora projekt framför oss, såsom byte av ventilation och stambyte i fastigheten, så kommer vi garanterat ha saker att göra under 2013 och 2014.

Mvh

//Den nya styrelsen 2013


Takarbete!

2013-05-13

TakarbeteAll snö som har kommit under vintern/våren har resulterat i läckage från taket in i lägenheter och förråd.

Takreparation kommer att pågå från nu (vecka 20) fram till vecka 27.

Det medför byggställningar på gården.

//Styrelsen