Kallelse till Årsstämma 2022

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian 26 till årsstämma för 2022.

Dagordning

Datum: tisdag den 7:e juni 2022
Tid: 18.30 – 20.30
Plats: I föreningens lokaler på plan -1

 1. Stämman öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens genomgång av verksamhetsåret
 9. Styrelsens årsredovisning
 10. Revisorns revisionsberättelse
 11. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Arvode åt styrelse och revisor
 15. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämma hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (§ 33)
 19. Stämman avslutas

Efter stämmans avslutande kommer vi ha allmän information samt frågestund.

Kan ni inte delta på årsstämman är det viktigt att ni lämnar er fullmakt med er röst i föreningens brevlåda på Gästrikegatan 12 senast 16.00 samma dag (7 juni). Vill ni överlåta er röst till annan person så ska den personen ha med sig er fullmakt till stämman. Fullmakter finns bifogat att fylla i. Väljer ni inte att göra detta anses ni ha förverkat er rätt att påverka beslutet.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Kamelian 26


Informationsmöte vind och balkonger

Onsdag den 15 december 2021 klockan 18:30

Axelsons gamla lokaler, plan -1
Ingång från 12:ans entré där ni blir insläppta ner till -1

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Informationsmöte vind och balkonger

Rensning av cyklar & leksaker

Utrensning lilla huset på gården, senast onsdag 1 december

Alla sparkcyklar och leksaker som finns i lilla huset på
gården måste hämtas och ställas i ert eget förråd, senast
onsdag 1 december.

Det som inte tagits bort till 1 december kommer att
slängas.

Hälsningar Styrelsen


Kallelse till Årsstämma 2021

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian 26 till årsstämma för 2021.

Dagordning

Datum: tisdag den 8 juni 2021
Tid: 18.30 – 20.30
Plats: Axelsons gamla lokaler, Gästrikegatan 10, plan -01 (egen ingång från gatan)

 1. Stämman öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens genomgång av verksamhetsåret
 9. Styrelsens årsredovisning
 10. Revisorns revisionsberättelse
 11. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Arvode åt styrelse och revisor
 15. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämma hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (§ 33)
 19. Stämman avslutas

Efter stämmans avslutande kommer vi ha allmän information samt frågestund.

Kan ni inte delta på årsstämman är det viktigt att ni lämnar er fullmakt med er röst i föreningens brevlåda på Gästrikegatan 12 senast 16.00 samma dag (8 juni). Vill ni överlåta er röst till annan person så ska den personen ha med sig er fullmakt till stämman. Fullmakter finns bifogat att fylla i. Väljer ni inte att göra detta anses ni ha förverkat er rätt att påverka beslutet.

 • Fullmakt
 • Årsredovisning 2020
 • Revisionsberättelse 2020

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Kamelian 26


Garagestädning

Torsdag den 25:e juni så skall garaget och soprummet städas.

Inga bilar/MC får vara parkerade i garaget då. Det skall vara tomt i garaget vilket betyder att allt på era P-platser skall tas bort.

I sop/cykelrummet skall det som inte används veckovis ställas in i era egna förråd.

/Styrelsen via Louise Kelly 070-88 64 777


Kallelse till Årsstämma 2020

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian 26 till årsstämma för 2020.

Datum: måndagen den 8 juni 2020
Tid: 18.30 – 20.30
Plats: Lokal, Gästrikegatan 10, plan -01

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens genomgång av verksamhetsåret
 9. Styrelsens årsredovisning
 10. Revisorns revisionsberättelse
 11. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Arvode åt styrelse och revisor
 15. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Genomgång och beslut av, till stämman, utskickat beslutsunderlag för stadgeändring
 19. Av styrelsen till stämma hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (§ 33)
 20. Stämman avslutas

Efter stämmans avslutande kommer vi ha allmän information samt frågestund.

Kan du inte delta på årsstämman är det viktigt att du lämnar din fullmakt med din röst i föreningens brevlåda på Gästrikegatan 12 senast 16.00 samma dag (8 juni). Vill du överlåta din röst till annan person så ska den personen ha med sig din fullmakt till stämman. Fullmakter finns bifogat att fylla i. Väljer du inte att göra detta anses du ha förverkat din rätt att påverka beslutet.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Kamelian 26


Kallelse till extra föreningsstämma

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian till extra föreningsstämma.

Datum: Torsdag den 14:e november 2019
Tid: 18.30-20.30
Plats:  Arkivrummet, våning 7 (vindsvåning), Gästrikegatan 12

DAGORDNING

 1. Stämman öppnas.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Val av stämmoordförande.
 4. Val av protokollförare.
 5. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet samt val av rösträknare.
 6. Fråga om kallelsen behörigen skett enligt stadgarna.
 7. Godkännande av röstlängd.
 8. Stämman beslutar om stambyte.
 9. Genomgång av, till stämman, utskickat beslutsunderlag för stambyte i fastigheten.
 10. Stämman avslutas.

Kan ni inte delta på extrastämman är det viktigt att ni lämnar er fullmakt med er röst i föreningens brevlåda på Gästrikegatan 12 senast 16.00 samma dag (14:e november).

Vill ni överlåta er röst till annan person så ska den personen ha med sig er fullmakt till stämman.
Väljer ni inte att göra detta anses ni ha förverkat er rätt att påverka beslutet.

Ladda ner: Fullmakt
Ladda ner: Medgivande
Ladda ner: Underlag för beslut om stambyte

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Kamelian