Kallelse till Årsstämma 2022

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian 26 till årsstämma för 2022.

Dagordning

Datum: tisdag den 7:e juni 2022
Tid: 18.30 – 20.30
Plats: I föreningens lokaler på plan -1

 1. Stämman öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens genomgång av verksamhetsåret
 9. Styrelsens årsredovisning
 10. Revisorns revisionsberättelse
 11. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Arvode åt styrelse och revisor
 15. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämma hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (§ 33)
 19. Stämman avslutas

Efter stämmans avslutande kommer vi ha allmän information samt frågestund.

Kan ni inte delta på årsstämman är det viktigt att ni lämnar er fullmakt med er röst i föreningens brevlåda på Gästrikegatan 12 senast 16.00 samma dag (7 juni). Vill ni överlåta er röst till annan person så ska den personen ha med sig er fullmakt till stämman. Fullmakter finns bifogat att fylla i. Väljer ni inte att göra detta anses ni ha förverkat er rätt att påverka beslutet.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Kamelian 26


Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.