Utrensning den 25:e maj

GÅRDEN
Cyklar på gården måste märkas upp senast 25 maj annars kommer dessa att forslas bort. Detta gäller även pulkor m.m.

CYKELRUMMET
Cyklar skall märkas upp annars forslas de bort. I cykelrummet skall även gamla barnvagnar som inte används samt pulkor m.m. tas bort och ställas i ert egna förråd.

/Styrelsen via Louise Kelly 070-88 64 777


Årsstämma 2017

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian 26 till årsstämman 2017.

Datum: Onsdag den 17:e Maj
Tid: 18:30 – 20.30
Plats: Vasa Real, Karlbergsvägen 15, klassrum 13

Kallelse med årsredovisning kommer att delas ut till varje lägenhet innan stämman.

Om medlem önskar anmäla ärende enligt § 33 i stadgarna, ska det inkomma skriftligen till styrelsen senast 19 april.

Mvh
Styrelsen


Kallelse till Årsstämma 2016

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian 26 till årsstämman 2016.Årsstämma 2013

Datum: Tisdag den 10:e Maj
Tid: 18:30 – 20.30
Plats: Vasa Real, Karlbergsvägen 15, klassrum 13

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens genomgång av verksamhetsåret samt presentation av underhållsplan och vision
 9. Styrelsens årsredovisning
 10. Revisorns revisionsberättelse
 11. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Arvode åt styrelse och revisor
 15. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Stämman avslutas

Efter stämmans avslutande kommer vi ha allmän information samt frågestund.

FullmaktFullmakt  Årsredovisning 2015

Mvh
Styrelsen


Garagestädning

Tisdag den 17:e Maj, mellan klockan 09.00-17.00 blir det storstädning i garaget hos Brf Kamelian 26 på Gästrikegatan 10-12.Vårstädning
Städningen omfattar golv, väggar och installationer i tak vilket innebär att samtliga fordon måste flyttas under tiden.

Städarna kan inte ansvara för eventuella skador på fordon som inte flyttats.

Om du inte flyttat fordonet debiteras du 500:- på garagehyran.
Ni ansvarar också för de skador som eventuellt uppstår.

Lösa enheter såsom däck, batterier och annat får inte lämnas i garaget och kommer att slängas.

Vänliga hälsningar Styrelsen


VATTENAVSTÄNGNING

Torsdag den 3 Mars mellan klockan 10:00-11:00 så behöver vattnet stängas av en stund i fastigheten för montering av ballofixer (avstängningsventiler) på kall- varmvattenledningar i ett badrum. Förhoppningsvis går arbetet relativ snabbt och uppehållet kort.

Mvh
Styrelsen


Information Mars 2016

Hissbytet klart
Vi har nu avslutat projekt hissbyte och våra nya fina hissar är slutbesiktigade och övertagna i drift.
Det återstår att åtgärda några små besiktningsanmärkningar. Dessa kommer att åtgärdas inom kort.

Ventilationsprojektet
Efter långa förhandlingar med Hoist har vi nu enats om en slutuppgörelse som vi båda är nöjda med.
Som kompensation för projektförseningen kommer vi bl.a. att få full garanti och fullserviceavtal i fem år framåt vilket inte bara innebär en stor kostnadsbesparing utan också en praktisk och effektiv lösning för oss i Kamelian 26. Vi ser fram emot att ha Hoist som partner i detta.

Rök inte under spiskåpor och frånluftventiler
Vår nya ventilationsanläggning har rökdetektorer och är kopplat till brandlarmsystemet. Det innebär att om man röker under spiskåpor eller vid frånluftsventiler kommer brandfunktionerna att utlösas och frånluftflödet ökar markant (det susar över allt och det blir kallt). Kostnad för att återställa är 4000 kronor per gång.

Vår gård på framsidan
Vi har haft problem med cyklar som verkar bortglömda men som är fastkedjade i vårt lilla staket på framsidan. Vi har därför tagit fram skyltar om att cykelparkering och hundrastning är förbjuden där. Vi har gott om plats för cykelparkering inne på gården så vi ber er parkera där i stället.

Äkta bostadsrättsförening
Vår föreslagna lösning med att sluta hyra ut vissa garageplatser externt har visat sig framgångsrik och arbetet med detta fortskrider enligt plan. Allt tyder sålunda på att vi från och med 2016 kommer bli en äkta bostadsrättsförening. Ett stort tack till alla er medlemmar för positivt mottagande av vårt förslag om garaget.

Stämma i maj
Vi planerar att genomföra vår årsstämma tidigt i år och siktar just nu på den 10 maj. Vid stämman kommer vi att ta upp frågan om huruvida vi ska återuppta förberedelserna med stambyte 2017.

Vänliga hälsningar
Styrelsen


Renovering av Hissar

MÅNDAG DEN 31 AUGUSTI KOMMER ARBETET MED BYTE AV HISSAR DRA IGÅNG.
UNDER DESSA VECKOR KOMMER INTE HISSEN ATT KUNNA ANVÄNDAS.

 • Vecka 36 påbörjas byte av hissen på Gästrikegatan 10, arbetet beräknas vara färdigt vecka 39.
 • Vecka 40 påbörjas byte av hissen på Gästrikegatan 12, arbetet beräknas vara färdigt under vecka 43.

Under denna tid kommer stolar att finnas uppställda på varje våningsplan för de som behöver vila mellan våningarna.

Vi ber Er som har ställt vagnar, sparkcyklar m.m. utanför era dörrar att ta bort dessa för att underlätta för alla att komma fram.

Har du några frågor kontakta gärna styrelsen.

Ansvarig på Hissgruppen
Tommy Järlemo
Tel: 0708-21 33 07


Viktig Information

Anticimex har varit hos oss med anledning av att det har förekommit råttor på innegården. De har satt ut fyra fällor på innergården varav en står mot grannhuset vid 10:ans utgång, en mellan småbodarna, en bakom grillen och en vid Axelsons reservutgång.

Ni som har små barn eller hundar måste vara observanta på att de inte kommer i kontakt med fällorna eftersom fällorna är ”laddade” med en form av råttgift som ser ut som en blågrönaktig tvål.

Med vänlig hälsning
Styrelsen