Kallelse till extra föreningsstämma i Brf Kamelian

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian 26 till extra föreningsstämma.


Datum: Tisdag den 4 juni 2024
Tid: 18.30-20.30
Plats: Plan -1 Gästrikegatan 12 (samma lokal som årsstämman)

Tillsammans med denna kallelse får ni även beslutsunderlaget med underlag för tillbyggnad och underhåll.

Kan ni inte delta på extrastämman är det viktigt att ni lämnar fullmakt med er röst i föreningens svarta
brevlåda nere i entrén på Gästrikegatan 12 senast 16.00 samma dag (4 juni). Vill ni överlåta er röst till
annan person så ska den personen ha med sig er fullmakt till stämman.

Väljer ni att inte göra detta anses ni ha förverkat er rätt att påverka beslutet.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Kamelian 26


Kallelse till Årsstämma 2024

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian 26 till årsstämma för 2024.

Datum: Tisdag den 28:e Maj 2024
Tid: 18.30 – 20.30
Plats: I föreningens lokaler på plan -1
Samling i 12:ans entré för nedfärd med hiss, alternativt via trapphuset i 12:ans entré.

Kallelse med årsredovisning kommer att delats ut till varje lägenhet.
Om medlem önskar anmäla ärende enligt § 33 i stadgarna, ska det inkomma skriftligen till styrelsen senast 14:e maj.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen


Kallelse till Årsstämman 2023

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian 26 till årsstämma för 2023.

Datum: Onsdag den 7:e juni 2023
Tid: 18.30 – 20.30
Plats: I föreningens lokaler på plan -1
Samling i 12:ans entré för nedfärd med hiss, alternativt via trapphuset i 12:ans entré.

Kallelse med årsredovisning kommer att delats ut till varje lägenhet.
Om medlem önskar anmäla ärende enligt § 33 i stadgarna, ska det inkomma skriftligen till styrelsen senast 17 maj.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen


Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till Årsstämman 2023

Brådskande information från styrelsen

Vi har tidigare informerat om läckagen på gården. Vi har i tisdags
skrivit avtal med GW Asfalt som är vår entreprenör. Arbetet börjar på
måndag den 13 mars. GW Asfalt kommer att informera löpande
under projektet.

OBS!! Samtliga cyklar/annat måste bort innan måndag
Alla behöver ta bort sina cyklar/annat från gården innan måndag
morgon (13:e mars). Under arbetets gång kommer inte gården att
kunna användas alls.


Vi måste därför be alla som har cyklar/annat på gården att förvara
dessa i sina egna förråd. Även alla cyklar som inte används dagligen
måste tas bort ifrån grovsoprummet. ENDAST de cyklar som
används varje dag får vara kvar i soprummet. Dessa cyklar måste
vara märkta med namn.
Här måste vi all vara solidariska mot varandra!


Vi kommer inte kunna ha någon cykelförvaring i föreningen under
tiden som gårdsrenoveringen pågår.
Vi ber om ursäkt att det blir kort om tid för att utföra detta men vi var
tvungna att ta ett snabbt beslut, då detta är väldigt viktigt för vår
förening.
Slänga tidningar görs numera i 12:ans entré.

/Styrelsen


Nyhetsbrev, September 2022

Välkommen tillbaka!

Hoppas att ni har haft en underbar sommar och att det känns bra att komma
hem till Gästrikegatan igen. Här kommer en liten uppdatering av vad som
pågår i vår förening just nu.

Arbetsordning
Den nya styrelsen har tillträtt och börjat organisera sitt arbete inför hösten
och vi har kommit fram till följande arbetsordning för den här
verksamhetsperioden.

 • Projektsamordning – Evelyn och Kjell
 • Ekonomi och avtal – Lena
 • Andreperson ekonomi och sekreterare – Karin
 • Fastighetsskötsel och driftsfrågor – Louise & Kjell
 • Medlemskontakter och grannsamverkan, vinden – Marie
 • Vice ordförande, garaget och lokalhyresgäster – Benny
 • Hemsida, nycklar, intranät – Teimur
 • Ordförande, Information, kommunikation – Maria

Vid eventuella fel på hissar, portar med mera gör du felanmälan via vår
Hemsida www.kamelian.se under fliken förvaltning.

OBS!
Oavsett vilket ärende eller fråga du har vänder du dig enklast till styrelsen
via vår mailadress: styrelsen@kamelian.se. Skriv gärna vad ditt ärende
gäller i ämnesfältet så är det lätt för rätt person att svara dig snabbt.

Träningslokalen Pace Stockholm
Vi har tecknat ett nytt långt avtal och ser fram emot ett långt och gott
samarbete med Nebez som driver verksamheten på Gästrikegatan 10.
Besök gärna hans fina gym om du har tid och lust.

Fönstertvätt
Det blev ingen fönstertvätt i våras pga. nya tillståndsregler för liftar och vi
är säkert många som längtar efter rena fönster nu när vi kommer tillbaka.
Planen är att det ska genomföras tidig höst.

Lånen
På stämman i juni lovade vi att återkomma med hur vår lånebild ser ut. Det
känns inte riktigt rätt att redovisa det i månadsbrevet så du som önskar
mer information, maila gärna styrelsen@kamelian.se så besvarar vi dina
frågor den vägen.

Gården
Vi har tampats med ett läckage vid 10:ans port och ett annat mot
grannfastigheten som ska åtgärdas under hösten. Under sommaren har det
varit täckta med presenningar för att undvika att vatten tränger ner i
lokalen under.

Bygglovet
Vi fortsätter att förhandla med stadsbyggnadshandläggaren om
vindsvåningar och balkonger mot gården. Vi håller dig underrättad om hur
det går framöver.

På återhörande
Styrelsen genom Maria


Kallelse till Årsstämma 2022

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian 26 till årsstämma för 2022.

Dagordning

Datum: tisdag den 7:e juni 2022
Tid: 18.30 – 20.30
Plats: I föreningens lokaler på plan -1

 1. Stämman öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens genomgång av verksamhetsåret
 9. Styrelsens årsredovisning
 10. Revisorns revisionsberättelse
 11. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Arvode åt styrelse och revisor
 15. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämma hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (§ 33)
 19. Stämman avslutas

Efter stämmans avslutande kommer vi ha allmän information samt frågestund.

Kan ni inte delta på årsstämman är det viktigt att ni lämnar er fullmakt med er röst i föreningens brevlåda på Gästrikegatan 12 senast 16.00 samma dag (7 juni). Vill ni överlåta er röst till annan person så ska den personen ha med sig er fullmakt till stämman. Fullmakter finns bifogat att fylla i. Väljer ni inte att göra detta anses ni ha förverkat er rätt att påverka beslutet.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Kamelian 26


Informationsmöte vind och balkonger

Onsdag den 15 december 2021 klockan 18:30

Axelsons gamla lokaler, plan -1
Ingång från 12:ans entré där ni blir insläppta ner till -1

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Informationsmöte vind och balkonger

Rensning av cyklar & leksaker

Utrensning lilla huset på gården, senast onsdag 1 december

Alla sparkcyklar och leksaker som finns i lilla huset på
gården måste hämtas och ställas i ert eget förråd, senast
onsdag 1 december.

Det som inte tagits bort till 1 december kommer att
slängas.

Hälsningar Styrelsen