VATTENAVSTÄNGNING

Torsdag den 3 Mars mellan klockan 10:00-11:00 så behöver vattnet stängas av en stund i fastigheten för montering av ballofixer (avstängningsventiler) på kall- varmvattenledningar i ett badrum. Förhoppningsvis går arbetet relativ snabbt och uppehållet kort.

Mvh
Styrelsen


Information Mars 2016

Hissbytet klart
Vi har nu avslutat projekt hissbyte och våra nya fina hissar är slutbesiktigade och övertagna i drift.
Det återstår att åtgärda några små besiktningsanmärkningar. Dessa kommer att åtgärdas inom kort.

Ventilationsprojektet
Efter långa förhandlingar med Hoist har vi nu enats om en slutuppgörelse som vi båda är nöjda med.
Som kompensation för projektförseningen kommer vi bl.a. att få full garanti och fullserviceavtal i fem år framåt vilket inte bara innebär en stor kostnadsbesparing utan också en praktisk och effektiv lösning för oss i Kamelian 26. Vi ser fram emot att ha Hoist som partner i detta.

Rök inte under spiskåpor och frånluftventiler
Vår nya ventilationsanläggning har rökdetektorer och är kopplat till brandlarmsystemet. Det innebär att om man röker under spiskåpor eller vid frånluftsventiler kommer brandfunktionerna att utlösas och frånluftflödet ökar markant (det susar över allt och det blir kallt). Kostnad för att återställa är 4000 kronor per gång.

Vår gård på framsidan
Vi har haft problem med cyklar som verkar bortglömda men som är fastkedjade i vårt lilla staket på framsidan. Vi har därför tagit fram skyltar om att cykelparkering och hundrastning är förbjuden där. Vi har gott om plats för cykelparkering inne på gården så vi ber er parkera där i stället.

Äkta bostadsrättsförening
Vår föreslagna lösning med att sluta hyra ut vissa garageplatser externt har visat sig framgångsrik och arbetet med detta fortskrider enligt plan. Allt tyder sålunda på att vi från och med 2016 kommer bli en äkta bostadsrättsförening. Ett stort tack till alla er medlemmar för positivt mottagande av vårt förslag om garaget.

Stämma i maj
Vi planerar att genomföra vår årsstämma tidigt i år och siktar just nu på den 10 maj. Vid stämman kommer vi att ta upp frågan om huruvida vi ska återuppta förberedelserna med stambyte 2017.

Vänliga hälsningar
Styrelsen