Gårdsprojekt vid 10:ans port

2015-02-25

Här kommer en status på de två byggprojekten vid 10:ans ingång.

  • Betonggjutningen närmast dörren genomförs för att förhindra att vatten kommer in i entren vid stort regn. Vid golvbrunnen blev ett fotspår när betongen gjöts första gången.
    Detta ska slipas bort och ny betong ska på. Sen är det klart.
  • Bredvid porten är jord borttagen i rabatten och betongbjälklaget är frilagt. Detta görs som en del i en felsökning då vatten kommer in hos vår hyresgäst Axelssons, som troligtvis beror på ett läckage i tätningen någonstans i betongbjälklaget.

Vår tekniska förvaltare Jidek hjälper oss med båda projekten.
Projekten är väderberoende, men vi hoppas allt blir klart så snart som möjligt.

Hälsningar Styrelsen