Kallelse till extra föreningsstämma

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian till extra föreningsstämma.

Datum: Torsdag den 14:e november 2019
Tid: 18.30-20.30
Plats:  Arkivrummet, våning 7 (vindsvåning), Gästrikegatan 12

DAGORDNING

  1. Stämman öppnas.
  2. Fastställande av dagordning.
  3. Val av stämmoordförande.
  4. Val av protokollförare.
  5. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet samt val av rösträknare.
  6. Fråga om kallelsen behörigen skett enligt stadgarna.
  7. Godkännande av röstlängd.
  8. Stämman beslutar om stambyte.
  9. Genomgång av, till stämman, utskickat beslutsunderlag för stambyte i fastigheten.
  10. Stämman avslutas.

Kan ni inte delta på extrastämman är det viktigt att ni lämnar er fullmakt med er röst i föreningens brevlåda på Gästrikegatan 12 senast 16.00 samma dag (14:e november).

Vill ni överlåta er röst till annan person så ska den personen ha med sig er fullmakt till stämman.
Väljer ni inte att göra detta anses ni ha förverkat er rätt att påverka beslutet.

Ladda ner: Fullmakt
Ladda ner: Medgivande
Ladda ner: Underlag för beslut om stambyte

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Kamelian