Kallelse till Årsstämma 2024

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian 26 till årsstämma för 2024.

Datum: Tisdag den 28:e Maj 2024
Tid: 18.30 – 20.30
Plats: I föreningens lokaler på plan -1
Samling i 12:ans entré för nedfärd med hiss, alternativt via trapphuset i 12:ans entré.

Kallelse med årsredovisning kommer att delats ut till varje lägenhet.
Om medlem önskar anmäla ärende enligt § 33 i stadgarna, ska det inkomma skriftligen till styrelsen senast 14:e maj.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen