Kallelse till extra föreningsstämma

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian till extra föreningsstämma.

Datum: Måndagen den 2:a september 2019
Tid: 18.30-20.30
Plats:  Vasa Real, Skolmatsalen, Karlbergsvägen 15

DAGORDNING

 1. Stämman öppnas.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Val av stämmoordförande.
 4. Val av protokollförare.
 5. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet samt val av rösträknare.
 6. Fråga om kallelsen behörigen skett enligt stadgarna.
 7. Godkännande av röstlängd.
 8. Genomgång av, till stämman, utskickat beslutsunderlag för stambyte i fastigheten. Kenneth Larsson från Frakka AB finns på plats för att besvara frågor.
 9. Stämman beslutar om stambyte.
 10. Genomgång av, till stämman, utskickat beslutsunderlag för ombildning av lokal, som hyrts ut till Axelsons (12:an, BV), till bostäder.
 11. Stämman beslutar om ombildning av lokal till bostäder samt ändring av andelstal.
 12. Stämman avslutas.

Kan ni inte delta på extrastämman är det viktigt att ni lämnar er fullmakt med er röst i föreningens brevlåda på Gästrikegatan 12 senast 16.00 samma dag (2 september).

Vill ni överlåta er röst till annan person så ska den personen ha med sig er fullmakt till stämman.
Väljer ni inte att göra detta anses ni ha förverkat er rätt att påverka beslutet.

Ladda ner: Fullmakt
Ladda ner: Medgivande
Ladda ner: Förhandsröst ombildning av lokal till bostäder
Ladda ner: Underlag för beslut om stambyte
Ladda ner: Underlag för beslut om ombildning av lokal till bostad (kontakta styrelsen)
Ladda ner: Informationsmaterial, Frakka
Ladda ner: Informationsmaterial, Byggmästargruppen

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Kamelian