Mäklare

ÖVERLÅTELSER, PANTSÄTTNING & ANDRAHANDSUTHYRNING

FRUBO AB har i uppdrag att för Brf Kamelian 26 föra lägenhetsförteckning.

PANTSÄTTNING AV BOSTADSRÄTT (MEDLEMMARS LÅN)

 • Vår föreningen har gett FRUBO AB fullmakt att underteckna pantsättningar
 • Allt som rör pantsättningar till oss utan åtgärd
 • Alla avnoteringar/makuleringar av lösta lån till oss

ÖVERLÅTELSER/ÖVERGÅNG

 • Alla överlåtelseavtal och ansökan om medlemskap ska i original skickas till FRUBO
 • Kopior av en bouppteckning, bodelning eller gåvobrev ska till FRUBO
 • Om FRUBO har kontakt med säljare eller mäklare informerar de alltid om att alla handlingar ska skickas till FRUBO först
 • FRUBO kontrollerar att allt verkar vara i sin ordning, efter detta skickar de handlingar till styrelsen för beslut om medlemskapet
 • Två ledamöter ska alltid underteckna en medlemsansökan
 • Styrelsen protokollför alla beslut om medlemskap
 • Medlemsansökan skickas sedan i retur till FRUBO för registrering

ANDRAHANDSUTHYRNING

 • Medlemmen/arna som ska ansöka om andrahandsuthyrning ska lämna ansökan till styrelsen
 • Giltig anledning måste finnas med
 • Tidsbegränsat – hyrestid och uppsägningstid
 • Styrelsen protokollför alltid beslut
 • Läs mer om uthyrning i andrahand på www.hyresnamnden.se

Observera att föreningens lägenhetsnummer (enl. ekonomisk plan) måste finnas med på kommande avtal m.m.
Ange föreningens lägenhetsnummer enligt den ekonomiska planen och ev SKV/Lantmäteriets lägenhetsnummer

SKICKA ÖVERLÅTELSEHANDLING SAMT MEDLEMSKAPSANSÖKAN TILL FRUBO AB FÖRST.
FRUBO skickar handlingarna vidare till styrelsen i Brf Kamelian 26, för beslut om medlemskapet.
Lämna alltid uppgift om säljarens NYA adress till oss!

KONTAKT

FRUBO ABFrubo AB
Apotekaregatan 7,  582 27 Linköping
Tel: 013-37 40 80
Fax: 013-37 40 89
Mail: info@frubo.se, maklare@frubo.se

E-postadresser till oss på Frubo:  förnamn@frubo.se