Mäklare

ALLMÄNT OM FÖRENINGEN

Bostadsrättsföreningen Kamelian bildades 2001 och består av 50 stycken bostadsrätter samt 2
stycken lokaler med hyresrätt. Brf Kamelian är en stabil och äkta föreningen som äger marken.

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Till varje lägenhet ingår ett vindsförråd. I de fall föreningen bygger vindsvåningar kommer alla
förråd att flyttas till källaren (plan -1).
Föreningens tvättstuga ligger i källaren och består av två maskiner, en torktumlare, torkskåp och
mangel.
I källaren finns en välanvänd sopsortering med glas, papper, batterier, metall, elskrot, plast samt
grovsopor. Dina vanliga hushållssopor slängs i sopnedkastet. I källaren finns även viss
uppställning för cyklar samt barnvagnar.
Föreningen har en mycket stor gemensam innergård med såväl lekytor för de minsta som grillplats
för de vuxna. Här kan medlemmarna umgås i en trevlig miljö. Här finns även cykelställ.

TV – BREDBAND

I avgiften ingår bredband 1000/1000 Mbit/sek fiber från Stockholms Stadsnät samt TV via Tele2
(tidigare Comhem) med 8 stycken valfria kanaler.

EKONOMI

Två stora lokaler som stått outhyrda under stambytet har nu hyresgäster, vilket inbringar en
mycket god inkomst för föreningen. Våra hyresgäster är i dagsläget Keeper som är en
bokföringsbyrå samt Pace som är ett gym.
Belåningen har ökat på grund av att stora förbättringar/ombyggnader genomförts på senare år,
ventilationssystemet, hissar, renovering av värmecentral, stambyte och hyresgästanpassning av
lokal. Om bygglov beviljas vad gäller vindsvåningar kommer överskott främst att användas till
amortering av föreningens lån.

GARAGE

P-platser finns på plan -2, medlemmar har förtur före extern kö. Kostnad f.n 1800-2200:-/mån, MC
f.n. 500:-/mån.

VENTILATION

Bostäderna har tilluftsventiler genom fönster och mekanisk frånluft. Enbart kolfilterfläkt eller spjäll
är godkänt att installera i lägenhet.

UPPVÄRMNING

Fjärrvärme.

FÖNSTER

Fönster är 2-glas.

EL

3-fas el har dragits in i lägenheterna (2014).

ÖVRIGT

Under sommar – höst har föreningen anlitat en trädgårdsmästare som kommer för att sköta om
blommor, buskar och träd på framsidan samt innergården.

ÖVERLÅTELSE/PANTSÄTTNINGSAVGIFT

Vi köp gäller att en överlåtelseavgift tas ut av säljaren med 2,5 % av basbeloppet.
När man belånar sin bostadsrätt tar föreningen ut en administrativ avgift på 1% av basbeloppet per
lån.

EKONOMISK FÖRVALTARE

FRUBO AB är ekonomisk förvaltare och dit skickas köpeavtal samt ansökan om medlemskap.

DELAT ÄGANDE

Föreningen godkänner delat ägande med minsta ägarandel på 10%.

JURIDISK PERSON

Juridisk person godkänns ej som köpare.

UTFÖRDA RENOVERINGAR

2021 – byte av branddörrar inom fastigheten
2021 – ombyggnad av lokal till ny hyresgäst (inflyttning September – 2021)
2020 – stambyte
2020 – ny elservice har installerats för fastigheten
2020 – OVK med godkänt resultat i lägenheter
2020 – ombyggnad av 1 lokal till 2 stycken bostadsrätter
2019 – radonmätning, mycket goda resultat, radonhalter understiger klart tillåtna gränsvärden
2018 – installation av elektronisk bokningstavla för tvättstuga med bokning via app & web
2018 – byte & inkoppling av bredbandsleverantör, Stockholms Stadsnät AB 1000/1000 Mbit/s
2018 – OVK-besiktning
2017 – ny LED-belysning i trapphus och vind
2015 – hissarna renoverades
2015 / 2013 – byte av ventilationsanläggning
2014 – byte av elstammar och elcentraler
2014 – byte av fjärrvärmecentral och injustering av värmesystem
2014 – installerat webbaserad fjärrövervakning av värmecentral och ventilationsanläggning
2014 – fullföljt utbyte av lanterninerna på gården
2014 – installerat nytt passersystem till entrédörrarna
2013 – lagt ny takbeläggning
2011 – renoverat gården.
2009 – bytt maskinparken i tvättstugan
2009 – renoverat grovsoprum/cykelförråd
2005 – renovering av tvättstugan

KOMMANDE RENOVERINGAR

Föreningen planerar för bygge av vindslägenheter samt nya balkonger på både fram och baksida.
Beslut om vem som ska bekosta de ev. nya balkongerna är inte fattat. Bygglov har sökts och en
dialog pågår med Stadsbyggnadskontoret.

ÖVERLÅTELSER, PANTSÄTTNING & ANDRAHANDSUTHYRNING

FRUBO AB har i uppdrag att för Brf Kamelian 26 föra lägenhetsförteckning.

PANTSÄTTNING AV BOSTADSRÄTT (MEDLEMMARS LÅN)

  • Vår föreningen har gett FRUBO AB fullmakt att underteckna pantsättningar
  • Allt som rör pantsättningar till oss utan åtgärd
  • Alla avnoteringar/makuleringar av lösta lån till oss

ÖVERLÅTELSER/ÖVERGÅNG

  • Alla överlåtelseavtal och ansökan om medlemskap ska i original skickas till FRUBO
  • Kopior av en bouppteckning, bodelning eller gåvobrev ska till FRUBO
  • Om FRUBO har kontakt med säljare eller mäklare informerar de alltid om att alla handlingar ska skickas till FRUBO först
  • FRUBO kontrollerar att allt verkar vara i sin ordning, efter detta skickar de handlingar till styrelsen för beslut om medlemskapet
  • Två ledamöter ska alltid underteckna en medlemsansökan
  • Styrelsen protokollför alla beslut om medlemskap
  • Medlemsansökan skickas sedan i retur till FRUBO för registrering

Observera att föreningens lägenhetsnummer (enl. ekonomisk plan) måste finnas med på kommande avtal m.m.
Ange föreningens lägenhetsnummer enligt den ekonomiska planen och ev SKV/Lantmäteriets lägenhetsnummer

SKICKA ÖVERLÅTELSEHANDLING SAMT MEDLEMSKAPSANSÖKAN TILL FRUBO AB FÖRST.
FRUBO skickar handlingarna vidare till styrelsen i Brf Kamelian 26, för beslut om medlemskapet.
Lämna alltid uppgift om säljarens NYA adress till oss!

KONTAKT

FRUBO ABFrubo AB
Apotekaregatan 7,  582 27 Linköping
Tel: 013-37 40 80
Fax: 013-37 40 89
Mail: info@frubo.se, maklare@frubo.se

E-postadresser till oss på Frubo:  förnamn@frubo.se