Årsstämma 2017

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian 26 till årsstämman 2017.

Datum: Onsdag den 17:e Maj
Tid: 18:30 – 20.30
Plats: Vasa Real, Karlbergsvägen 15, klassrum 13

Kallelse med årsredovisning kommer att delas ut till varje lägenhet innan stämman.

Om medlem önskar anmäla ärende enligt § 33 i stadgarna, ska det inkomma skriftligen till styrelsen senast 19 april.

Mvh
Styrelsen