Kallelse till Årsstämma 2013

2013-04-29

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian 26 till årsstämman 2013.Årsstämma 2013

Datum: Tisdagen den 14 Maj
Tid: 19:00 – 21.00
Plats: Axelssons lokal, Gästrikegatan 10

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorns revisionsberättelse
 10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Arvode åt styrelse och revisor
 14. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Stämman beslutar om stadgeändring
 18. Stämman beslutar om vi går vidare med ventilationsbyte
 19. Stämman avslutas

//Styrelsen


Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.